Σιδηροδρομικά έργα

Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής
στην περιοχή Δομοκού-Θεσσαλονίκης

Συντήρηση στη γραμμή Έδεσσας
και Θεσσαλονίκης

Εργασίες επιδομής στη νέα σιδηροδρομική
γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη

Ηλεκτραμαξοστάσιο
Θεσσαλονίκης

Ανακαίνιση επιδομής, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση γραμμής στη περιοχή της Θες/κης