Σιδηροδρομικά έργα

Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α’ τμήματος γραμμής Έδεσσας & Β’ τμήματος γραμμής Θεσσαλονίκης (ΑΔ 2066)

Χωματουργικές εργασίες και εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής επιδομής για ταχύτητα έως και 160km/h. Οι εργασίες εκτελέσθηκαν σε ελεύθερα περιθώρια κυκλοφορίας 3-5 ωρών.

Προυπολογισμός:

5.589.173,90€

Πελάτης:

ΟΣΕ ΑΕ

Έναρξη:

2007

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο