Υποδομές

Κύριο τομέα δραστηριότητας της ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ αποτελεί η κατασκευή πάσης φύσεως ιδιωτικών
και δημοσίων έργων υποδομών (οικοδομικά, οδοποιία, περιβαλλοντικά, σιδηροδρομικά, υδραυλικά).
Με σεβασμό στο περιβάλλον και βασικό στόχο
τη ποιότητα και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, την κατασκευή μιας μεγάλης λίστας έργων, υψηλών προδιαγραφών.

Ενέργεια

Παρακολουθώντας τις οικονομικές εξελίξεις
και πιστεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας, η ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ
επενδύει μεθοδευμένα και υπεύθυνα
μέσω θυγατρικών εταιρειών στον κλάδο
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τουρισμός

Tα τελευταία χρόνια, διαβλέποντας τη δυναμική
και στις προοπτικές ανάπτυξης επεκτείνεται
και στο κλάδο του τουρισμού.
Αξιοποιεί την τεχνική της ειδίκευση, μετατρέποντας
σε τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιόκτητα ακίνητα.

H εταιρία

H ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ είναι μία από τις πιο  εξειδικευμένες εταιρίες κατασκευής σιδηροδρομικών έργων στην Ελλάδα. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και πτυχίο 6ης τάξης αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές εταιρίες του κλάδου της. Η εμπειρία που διαθέτει την καθιστούν ικανή να ανταπεξέλθει με απόλυτη επιτυχία σε οποιαδήποτε κατασκευαστική απαίτηση.

Εξοπλισμός

Η ηγετική θέση της ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ στην κατασκευή σιδηροδρομικών έργων στηρίζεται στην υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία της και στις συνεχείς επενδύσεις, σε πολύ ειδικό εξοπλισμό.
Αυτό της επιτρέπει να εκτελεί έργα με εξαιρετική αυτονομία και αξιοπιστία, σε ότι αφορά τη ποιότητα και τη χρονική συνέπεια.

Ανθρώπινο Δυναμικό

H ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ διαθέτει μια άριστα καταρτισμένη ομάδα, η οποία έχει εξειδικευτεί σε Ελλάδα και εξωτερικό στις εργασίες σιδηροδρομικής επιδομής. Αυτή η ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών της είναι ο σημαντικότερος παράγονταςω της επιτυχίας της, το πολυτιμότερο κεφάλαιό της.

Τα έργα μας

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ