Έργα υποδομών

Κατασκευή ΦΒ πάρκου 2MW

Μελέτη & κατασκευή ΦΒ πάρκου 2MW σταθερών βάσεων,  για λογαριασμό της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου, Φωτοβολταικός Ηλεκτρισμός ΜΑΕ.

Προυπολογισμός:

5.000.000,00€

Πελάτης:

Φωτοβολταικός Ηλεκτρισμός ΜΑΕ

Έναρξη:

2011

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο