Δραστηριότητες

Υποδομές

Κύριο τομέα δραστηριότητας της ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ αποτελεί η κατασκευή πάσης φύσεως ιδιωτικών
και δημοσίων έργων υποδομών (οικοδομικά, οδοποιία, περιβαλλοντικά, σιδηροδρομικά, υδραυλικά).
Με σεβασμό στο περιβάλλον και βασικό στόχο
τη ποιότητα και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, την κατασκευή μιας μεγάλης λίστας έργων, υψηλών προδιαγραφών.

Ενέργεια

Παρακολουθώντας τις οικονομικές εξελίξεις
και πιστεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας, η ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ
επενδύει μεθοδευμένα και υπεύθυνα
μέσω θυγατρικών εταιρειών στον κλάδο
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τουρισμός

Tα τελευταία χρόνια, διαβλέποντας τη δυναμική
και στις προοπτικές ανάπτυξης επεκτείνεται
και στο κλάδο του τουρισμού.
Αξιοποιεί την τεχνική της ειδίκευση, μετατρέποντας
σε τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιόκτητα ακίνητα.