Σιδηροδρομικά έργα

Ανακαίνιση γραμμής Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, συμπλήρωση σηματοτεχνικής υποδομής συγκροτημάτων ΤΧ1-ΤΧ5 περιοχής Θεσσαλονίκης και της Ενωτικής Σιδ. Γραμμής Αξιός –Γέφυρα και Κατασκευή Εναέριας Γραμμής Επαφής (ΕΓΕ) της Ενωτικής Σιδ.Γραμμής Αξιός – Γέφυρα (Α.Σ. 608/09)

Οι εργασίες του έργου περιλάμβαναν:

  • Πλήρη ανακαίνιση γραμμής,
  • Στρώση αλλαγών τροχιάς
  • Αντικατάσταση υπό συνεχή σιδηροδρομική κυκλοφορία, δύο υφιστάμενων μεταλλικών σιδηροδρομικών γεφυρών, με νέες.
  • Μελέτη , κατασκευή, θέση σε λειτουργία της ηλεκτροκίνησης του έργου μέσω εναέριας γραμμής επαφής
  • Μελέτη, εγκατάσταση, και θέση σε κανονική λειτουργία του συστήματος της Σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση, , με επίπεδο ολοκληρωμένης ασφάλειας 4 (SIL4)

Προυπολογισμός:

23.077.434,69€

Πελάτης:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

Έναρξη:

2009

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο