Σιδηροδρομικά έργα

«Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη» (Α.Σ. 715)

Εργασίες επιδομής στα πλαίσια κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων (Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ.)  Κιάτου-Ροδοδάφνη συνολικού μήκους 150km, που περιλαμβάνουν εργασίες επιδομής σε σήραγγες, σταθμούς , γέφυρες και ενδιάμεσα τμήματα. Η  νέα γραμμή αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής ένωσης Αθήνας(ΣΚΑ)-Πάτρας

Προυπολογισμός:

16.000.000,00€

Πελάτης:

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-όμιλος επιχειρήσεων & ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

Έναρξη:

2016

Κατάσταση:

Σε εξέλιξη