Έργα υποδομών

Ανέγερση κτιρίου νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κιλκίς(διοικητήριο)

Ανέγερση του 3όροφου κτιρίου, συνολικού εμβαδού 6.693,32τμ με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κιλκίς

Προυπολογισμός:

10.308.276,62€

Πελάτης:

Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κιλκίς

Έναρξη:

2002

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο