Έργα υποδομών

Αναβάθμιση οδού Λαγκαδά από κόμβο εσωτερικής περιφερειακής μέχρι κόμβο Κ4

Πρόκειται για την διαπλάτυνση τμήματος της οδού Λαγκαδά από την γέφυρα της Σταυρούπολης στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μέχρι τον κόμβο Κ4 της Εγνατίας οδού (στο ΤΙΤΑΝ) , με μήκος κύριου άξονα 1,5 χλμ και μετατροπή σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίες ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό στηθαίο με αμφίπλευρο New Jersey. Το έργο επίσης περιελάμβανε την κατασκευή παράπλευρου δικτύου διπλής κατεύθυνσης για την εξυπηρέτηση των παροδίων, την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου του Ωραιοκάστρου (με τρεις γέφυρες) και την βελτίωση ανισόπεδου κόμβου της Λαγκαδά με την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (γέφυρα Σταυρούπολης).

Προυπολογισμός:

18.016.715,41€

Πελάτης:

ΟΣΕ ΑΕ

Έναρξη:

2003

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο