Βραβεύθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή , ο πρόεδρος της «Ξανθάκης ΑΤΕ», Αριστείδης Ξανθάκης

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Για τη συνεργασία και την υποστήριξη του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, βραβεύθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή , ο πρόεδρος της «Ξανθάκης ΑΤΕ», Αριστείδης Ξανθάκης.

Η τελετή έγινε στις 03/02.