Σιδηροδρομικά έργα, Οδοποιία - Γεφυροποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά

Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής,επιδομής, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης,τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομικη γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής(επιχώματα, ορύγματα, τεχνικά έργα, έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης, σήραγγες) απο τη ΜΕΤΚΑ ΑΕ, τη σιδηροδρομικη επιδομή την οποία έχει αναλάβει η εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ, καθώς και εργασιες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεδιοικήσης και τηλεποινωνιών οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασια με την ισπανική εταιρεία THALES. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού

Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονικης από φρεάτιο 50Ν εως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)

Το έργο αφορά την κατασκευή την κατασκευή του 2ου κλαδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού διατομής Φ280Ο απο υαλοπλισμένο πολυεστέρα GRP. Οι εκσαφές του αγωγού γίνονται σε ανοικτό όρυγμαμε χρήση πασσαλοσανίδων. Η οριζοντιογραφική χάραξη του 2ου κλάδου σχεδιάστηκε παράλληλα με τον υφισταμενο 1ο κλάδο του ΚΑΑ.

Aναβάθμιση οδόυ Λαγκαδά από κόμβο Εσωτερικής περιφερειακής μέχρι κόμβο Κ4

Το έργο αφορά την βελτίωση τμήματος από την συμβολή της οδού Λαγκαδά με την εσωτερική περιφερειακή (ανισόπεδος κόμβος ) μέχρι την αρχή του κόμβου Κ4 (βιομηχανία ΤΙΤΑΝ) συνολικού μήκους 1,5χλμ.
Πρόκειται για την διαπλάτυνση τμήματος της οδού Λαγκαδά από την γέφυρα της Σταυρούπολης στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μέχρι τον κόμβο Κ4 της Εγνατίας οδού (στο ΤΙΤΑΝ) , με μήκος κύριου άξονα 1,5χλμ και μετατροπή σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίες ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό στηθαίο με αμφίπλευρο New Jersey.

Αριθμός Σύμβασης 290 / Κατασκευή επιδομής ηλεκτραμαξοστασίου Θεσ/κης σύνδεση με το σιδ/κό δίκτυο και λοιπές εργασίες

Στις αρχές του 2003, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
συνολικού προυπολογισμού 4.351.500,00€.

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή της αναγκαίας υποδομής για την συνδεσμολογία ατράκτου εισόδου-εξόδου του κτιρίου προς το μηχανοστάσιο (Μ.Θ.) και Σ.Σ. Διαλογής (Δ.Λ.) αντίστοιχα, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τη λειτουργία του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει πάρα πολλές εξειδικευμένες εργασίες όπως:

Κατασκευή SLAB TRACK
Κατασκευή Ισόπεδης διάβασης
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες

Ανακατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και οροζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση σιδηροτροχιών γερανών στα κρηπιδώματα 21&22

Στις 29 Απριλίου το 2009, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της Ο.Λ.Θ Α.Ε.
συνολικού προυπολογισμού 840.340,00€.

Συμβατικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανακατασκευή των δύο υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών που βρίσκονται ανάμεσα στις
σιδηροτροχιές των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22 του 5ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Επίσης, έγινε οριζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση των σιδηροτροχιών των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22.

Ανακατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και οροζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση σιδηροτροχιών γερανών στα κρηπιδώματα 21&22

Στις 29 Απριλίου το 2009, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της Ο.Λ.Θ Α.Ε.
συνολικού προυπολογισμού 840.340,00€.

Συμβατικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανακατασκευή των δύο υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών που βρίσκονται ανάμεσα στις
σιδηροτροχιές των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22 του 5ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Επίσης, έγινε οριζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση των σιδηροτροχιών των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22.

Αριθμός Σύμβασης 534 / Εργασίες Αναβάθμισης των υπολοίπων τμημάτων της υφιστάμενης Σιδ. Γραμμής στην περιοχή Θεσσαλονίκη-Δομοκός.

Στις 01 Αυγούστου το 2006, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. συνολικού προυπολογισμού
53.843.900,00€.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση της υποδομής του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης-Αθήνας και σε μήκος 200km.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι πλήρης ανακαίνιση της γραμμής, σποραδική αντικατάσταση στρωτήρων, καθαρισμός έρματος,
αντικατάσταση σιδηροτροχιών, κατασκευή αποστράγγισης στις γραμμές, περίφραξη κατά μήκος της γραμμής, κατασκευή παράλληλων δρόμων,

608 / Ανακαίνιση Γραμμής Μηχανοστασίου/Ηλεκτροκίνηση/Σηματοδότηση

To αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει εργασίες για :
1)την ανακαίνιση της γραμμής Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης Μ.Θ. και την κατασκευή νέας συνδεσμολογίας, ώστε να καταστεί γραμμή κυρίας κυκλοφορίας
2)τη Σηματοτεχνική εξασφάλιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης μεταξύ ΤΧ1 –ΤΧ5.
3) την Ηλεκτροκίνηση της Ενωτικής Γραμμής Αξιού – Γέφυρας και συμπλήρωση της Ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του ΜΘ.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου