Υδραυλικά

Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονικης από φρεάτιο 50Ν εως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)

Το έργο αφορά την κατασκευή την κατασκευή του 2ου κλαδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού διατομής Φ280Ο απο υαλοπλισμένο πολυεστέρα GRP. Οι εκσαφές του αγωγού γίνονται σε ανοικτό όρυγμαμε χρήση πασσαλοσανίδων. Η οριζοντιογραφική χάραξη του 2ου κλάδου σχεδιάστηκε παράλληλα με τον υφισταμενο 1ο κλάδο του ΚΑΑ.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου