Οδοποιία - Γεφυροποιία

Aναβάθμιση οδόυ Λαγκαδά από κόμβο Εσωτερικής περιφερειακής μέχρι κόμβο Κ4

Το έργο αφορά την βελτίωση τμήματος από την συμβολή της οδού Λαγκαδά με την εσωτερική περιφερειακή (ανισόπεδος κόμβος ) μέχρι την αρχή του κόμβου Κ4 (βιομηχανία ΤΙΤΑΝ) συνολικού μήκους 1,5χλμ.
Πρόκειται για την διαπλάτυνση τμήματος της οδού Λαγκαδά από την γέφυρα της Σταυρούπολης στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μέχρι τον κόμβο Κ4 της Εγνατίας οδού (στο ΤΙΤΑΝ) , με μήκος κύριου άξονα 1,5χλμ και μετατροπή σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίες ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό στηθαίο με αμφίπλευρο New Jersey.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου