Λιμενικά

Ανακατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και οροζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση σιδηροτροχιών γερανών στα κρηπιδώματα 21&22

Στις 29 Απριλίου το 2009, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της Ο.Λ.Θ Α.Ε.
συνολικού προυπολογισμού 840.340,00€.

Συμβατικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανακατασκευή των δύο υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών που βρίσκονται ανάμεσα στις
σιδηροτροχιές των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22 του 5ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Επίσης, έγινε οριζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση των σιδηροτροχιών των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου