Σύντομη περιγραφή

H ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ΄ είναι μια κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και πτυχίο 6ης τάξης του ΜΕΕΠ. Από την ίδρυσή της, το 1996, έχει δυναμική παρουσία στην εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων . Με τη δημιουργικότητά της και  προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό αναπτύσσεται συνεχώς και έχει καταξιωθεί ως μια από τις ισχυρότερες εταιρείες στη βόρεια Ελλάδα.

Η κύρια εξειδίκευση της, και ο τομέας στον οποίο θεωρείται πρωτοπόρος,  είναι η κατασκευή της επιδομής σιδηροδρομικών έργων. Για τον σκοπό αυτό έχει επενδύσει τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και σε στελεχιακό δυναμικό.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της, μέσω θυγατρικών εταιρειών, τόσο στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και στον τουρισμό.

Σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, είχε και έχει ως βασικές αρχές το σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον . Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της εξασφαλίζονται μέσα από την εφαρμογή πιστοποιημένων Συστημάτων Ποιότητας  σύμφωνα

α) με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 , 

β) με το πρότυπο OHSAS 18001:2007,που αφορά την υγεία των εργαζομένων και

γ) με το πρότυπο EN ISO 14001:2004, που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση των έργων