ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Ε.Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΙΣ 19/6/2013, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε., ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (Κ.Α.Α.), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Φ50Ν ΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Λ.Θ.)"