ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΚΑ ΑΕ & THALES

Συνεχίζεται η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών επιδομής του σιδηροδρομικού έργου 'Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο -Ροδοδάφνη» (Σ715) της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ σε συνεργασία με την ΜΕΤΚΑ ΑΕ και την ισπανική εταιρεία THALES, που έχει αναλάβει τη σηματοδότηση-τηλεδιοικηση.