ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ με χαρά ανακοινώνει την επιτυχημένη συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την ΟΣΕ ΑΕ με την υπογραφή δύο νέων συμβασεων για τα έργα με τίτλο 'Μίσθωση εργατών και μηχανημάτων για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών αναγκών του τμήματος συντήρησης γραμμής Θεσσαλονίκης' και ' Αντικατάσταση κατεστραμμένων ξύλινων στρωτήρων λόγων πυρκαγιάς στην μεταλική γέφυρα ΑΞΙΟΥ στην γραμμής Θ-Ε και τοποθέτηση πυλώνα ηλεκτροκίνησης στον Σ.Σ. Γέφυρας λόγω εκτροχίασης.

Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν ακόμα μια απόδειξη της εμπιστοσύνης της ΟΣΕ ΑΕ στην εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών που απαιτούν ταχύτατους χειρισμούς από απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό.