ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Κύριος του έργου: 
ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.

Η εταιρία ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε., έχει υποβάλει αιτήσεις για κατασκευή Φ/Β πάρκων και αναμένει μέσα στο 2011, την αδειοδότηση έργων συνολικής ισχύος 8MW.
Τα παραπάνω έργα βρίσκονται σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Ελλάδας.