ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2MW

Κύριος του έργου: 
PHOTEL Μ.Α.Ε. (Θυγατρική του Ομίλου ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.)
Προϋπολογισμός: 
€4.900.000,00
Έτος: 
2011
Διάρκεια: 
2,5 μήνες

Η PHOTEL Μ.Α.Ε., μέλος του ομίλου ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε., προχωρά στην κατασκευή φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 2MW,στην περιοχή των Πυλωρών Γρεβενών.


Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό χώρο της εταιρίας σε έκταση 65 στρεμμάτων. Τα φωτοβολταικά πάνελ θα τοποθετηθούν σε σταθερές βάσεις στήριξης κατασκευασμένες από αλουμίνιο, και η θεμελίωση θα γίνει με την μέθοδο της πασσαλόπηξης.


Στόχος είναι να κατασκευαστεί ένα ποιοτικό φωτοβολταικό πάρκο σε όλες τις φάσεις κατασκευής του, το οποίο θα αποδίδει τα μέγιστα για διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, επιλέγονται τα καλύτερα υλικά της αγοράς τα οποία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που υπάρχει στα τεχνικά έργα θα αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


Τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Περίπου 2.650.000 Kwh ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγονται σε ετήσια βάση που θα καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης περισσότερων από 650 νοικοκυριών. Θα εξοικονομούνται ετησίως 2.800 τόνοι ρύπων CO2, όσο δηλαδή απορροφά ένα δάσος 140.000 δέντρων, ενώ αναμένεται να εξοικονομηθούν συνολικά περίπου 56.000 τόνοι ρύπων CO2 στην 20ετή λειτουργία του.