Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονικης από φρεάτιο 50Ν εως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)

Κύριος του έργου: 
Υπουργείο υποδομών & μεταφορών/Γενική γραμματεία υποδομών/Γενική διεύθυνση υδραυλικών & κτιριακών υποδομών/ΕΥΔΕ ΚΥΥ/Τμήμα κατασκευών έργων Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμός: 
€44.000.000,00
Έτος: 
2013
Διάρκεια: 
4 χρόνια

Το έργο αφορά την κατασκευή την κατασκευή του 2ου κλαδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού διατομής Φ280Ο απο υαλοπλισμένο πολυεστέρα GRP. Οι εκσαφές του αγωγού γίνονται σε ανοικτό όρυγμαμε χρήση πασσαλοσανίδων. Η οριζοντιογραφική χάραξη του 2ου κλάδου σχεδιάστηκε παράλληλα με τον υφισταμενο 1ο κλάδο του ΚΑΑ. Για τη διατήρηση της συγκέντρωσης υδρόθειου στην ατμόσφαιρα του αγωγού σε χαμηλά επίπεδα προβλέφθηκε εξαερισμός των 2 κλάδων με έργα εισαγωγής αέρα στα υφιστάμενα φρεάτια, έργα απομάκρυνσης αέρα, μηχανοστάσιο ελκυσμού αέρα με φυσητήρες αναρρόφησης στο χώρο εισόδου της ΕΕΛΘ και τέλος μονάδα απόσμησης του αγωγού με συκράτηση των οσμών με πλύση του αέρα σε απορροφητική στήλη στο χώρο της ΕΕΛΘ.